Ognisko Sycharowskie w Radomiu – ul. Armii Ludowej 4